Komplet PCR Plus za izravni list biljaka

  • Plant leaf Direct PCR Plus kit

    Biljni list Direct PCR Plus komplet

    Ovaj proizvod koristi jedinstveni puferski sustav za liziranje liza biljnog lišća. Lizat se može koristiti kao predložak bez pročišćavanja. Nakon dodavanja početnica, PCR Mix ovog kompleta može se koristiti za pojačavanje.