• facebook
 • linkedin
 • youtube
transparent
 • Opći mini komplet za plazmid Mini komplet za opću plazmidnu ekstrakciju DNA

  Opći mini komplet za plazmid Mini komplet za opću plazmidnu ekstrakciju DNA

  Brzo pročistite visokokvalitetnu plazmidnu DNA iz transformiranih bakterija za rutinske eksperimente molekularne biologije kao što su transformacija i probava enzima.

  Uklonite RNK bez dodavanja RNaze

  Prikladno— centrifugiranje se provodi na sobnoj temperaturi

  Brzo— operacija se može završiti za 20 minuta

  Sef— ne koristi se organski reagens

  Visoka čistoća—OD260/280≈1,7-1,9

  foregene snaga