banner
  • Foreasy RNase Inhibitor

    Foreasy RNase inhibitor

    Foreasy RNase Inhibitor je novi inhibitor RNase dobiven od miša, eksprimiran u bakterijama koje su projektirane E. coli koristeći tehnologiju rekombinacije gena.Inhibitor inhibira aktivnost RNaze nekonkurentnim kombiniranjem s RNazom 1:1, čime štitiRNAintegritet i može učinkovito inhibiratitheRNKaza A, B, C  aktivnost , ali ne RNase T1, T2, H, itd.; Reverzibilan je od vezivanja Inhibitor RNaze i RNaze, a kompleks se može razdvojiti ureom i sulfhidrilnim reagensima, tako da se RNaza renaturira i inhibitor je nepovratno inaktiviran.

    foregene strength