banner
foregene company profile

Foregene katalog proizvoda

1.IVD

Covid RT-PCR komplet

15 Komplet za otkrivanje respiratornih patogena

2. Reagens za molekularnu biologiju

Izolacija RNA
Izolacija DNK
Izravna RT-qPCR
Izravni PCR u krvi
Plant Direct PCR
Animal Direct PCR
PCR/RT-PCR
IVD Sirovina
3.Laboratorijski potrošni materijal
e-pipeta
PCR epruvete

4.Oprema znanstvenog laboratorija
PCR stroj
qPCR stroj