banner
  • Virus Transport Medium Tube

    Srednja cijev za prijenos virusa

    Virus Transport Medium (VTM) epruveta je namijenjena za prikupljanje i transport kliničkih uzoraka koji sadrže viruse za daljnju namjenu, kao što je izolacija virusa, ekstrakcija nukleinske kiseline i virusna kultura.

    foregene strength