• facebook
 • linkedin
 • youtube
transparent
 • Komplet za izolaciju biljne DNA Kompleti za pročišćavanje genomske biljne DNA Protokol reagensa

  Komplet za izolaciju biljne DNA Kompleti za pročišćavanje genomske biljne DNA Protokol reagensa

  Kat.br.DE-06111/06112/06113

  Za pročišćavanje genomske DNA iz različitih biljnih tkiva.

  Brzo pročistite i dobijte visokokvalitetnu genomsku DNK iz biljnih uzoraka (uključujući polisaharide i biljne uzorke polifenola).

  Nema kontaminacije RNazom

  Velika brzina

  Jednostavan: Operacija pročišćavanja može se završiti za 30 minuta.

  Prikladno: Sobna temperatura, centrifugiranje na 4 ℃ i taloženje DNK etanolom nisu potrebni.

  Sigurnost: ne koristi se organski reagens.