banner
  • ForeDirect RT-qPCR Kit

    ForeDirect RT-qPCR komplet

    ForeDirect RT-qPCR komplet je dizajniran za izravno pojačavanje RNA u stvarnom vremenu iz zbirki briseva bez procesa pročišćavanja RNA.Ovaj komplet završava cikluse qRT-PCR unutar jednog sata.Mješavina enzima je optimizirana mješavina reverzne transkriptaze, Hot-Start Taq DNA polimeraze, inhibitora RNaze.Reakcijski pufer sadrži sve potrebne komponente, uključujući optimizirane komponente pufera, Mg2+, dUTP i dNTP.

    foregene strength