• facebook
  • linkedin
  • youtube
transparent
  • ForeDirect RT-qPCR komplet

    ForeDirect RT-qPCR komplet

    Za izravno pojačanje RNK u stvarnom vremenu iz zbirki briseva bez procesa pročišćavanja RNK.Ovaj komplet dovršava qRT-PCR cikluse unutar jednog sata.Mješavina enzima je optimizirana mješavina reverzne transkriptaze, Hot-Start Taq DNA polimeraze, inhibitora RNaze.Reakcijski pufer sadrži sve potrebne komponente, uključujući optimizirane komponente pufera, Mg2+, dUTP i dNTP.

    foregene snaga