Komplet za izolaciju virusne DNA i RNA

 • Viral DNA RNA Isolation Kit

  Komplet za izolaciju virusne DNA RNA

  Komplet koristi rotacijski stupac i formulu koju je razvio Foregene, a koji učinkovito može izdvojiti visokokvalitetnu virusnu DNA i RNA visoke čistoće iz uzoraka poput plazme, seruma, tjelesne tekućine bez stanica i supernatanta stanične kulture. Komplet posebno dodaje Linearni akrilamid koji može lako uhvatiti male količine DNA i RNA iz uzoraka. Stupac samo s DNA / RNA može učinkovito vezati DNA i RNA. Komplet može istodobno obraditi velik broj uzoraka.

  Čitav komplet ne sadrži RNazu, tako da se pročišćena RNA neće razgraditi. Pufer RW1 i pufer RW2 mogu osigurati da dobivena virusna nukleinska kiselina ne sadrži proteine, nukleazu ili druge nečistoće, što se može koristiti izravno za molekularne biološke eksperimente.

 • Viral DNA&RNA Isolation Kit

  Komplet za izolaciju virusne DNA i RNA

  Komplet koristi rotacijski stupac i formulu koju je razvio Foregene, a koji učinkovito može izdvojiti visokokvalitetnu virusnu DNA i RNA visoke čistoće iz uzoraka poput plazme, seruma, tjelesne tekućine bez stanica i supernatanta stanične kulture. Komplet posebno dodaje Linearni akrilamid koji može lako uhvatiti male količine DNA i RNA iz uzoraka. Stupac samo s DNA / RNA može učinkovito vezati DNA i RNA. Komplet može istodobno obraditi velik broj uzoraka.

  Čitav komplet ne sadrži RNazu, tako da se pročišćena RNA neće razgraditi. Pufer RW1 i pufer RW2 mogu osigurati da dobivena virusna nukleinska kiselina ne sadrži proteine, nukleazu ili druge nečistoće, što se može koristiti izravno za molekularne biološke eksperimente.