Komplet za izravnu ćeliju RT-qPCR

  • Cell Direct RT qPCR Kit

    Komplet za izravnu ćeliju RT qPCR

    Ovaj komplet koristi jedinstveni puferski sustav za lizu koji može brzo osloboditi RNA iz uzgajanih uzoraka stanica za reakcije RT-qPCR, eliminirajući tako dugotrajan i naporan postupak pročišćavanja RNA. Predložak RNA može se dobiti za samo 7 minuta. Reagensi 5 × Direct RT Mix i 2 × Direct qPCR Mix-SYBR mogu brzo i učinkovito dobiti kvantitativne PCR rezultate u stvarnom vremenu.

    5 × Direct RT Mix i 2 × Direct qPCR Mix-SYBR imaju jaku toleranciju na inhibitor, a lizat uzoraka može se koristiti kao predložak za RT-qPCR izravno. Ovaj komplet sadrži jedinstvenu RNA obrnutu transkriptazu Foregene s visokim afinitetom, i vruću D-Taq DNA polimerazu, dNTP, MgCl2, reakcijski pufer, PCR optimizator i stabilizator.