Komplet za izolaciju RNA biljaka

  • Plant Total RNA Isolation Kit

    Komplet za izolaciju RNA biljaka

    Komplet koristi vrtljivi stupac i formulu koju je razvio Foregene, a koja može učinkovito ekstrahirati visokokvalitetnu i visokokvalitetnu ukupnu RNA iz različitih biljnih tkiva s niskim sadržajem polisaharida i polifenola. Za biljne uzorke s visokim sadržajem polisaharida ili polifenola, preporučuje se upotreba biljke Total Total RNA Isolation Plus Kit kako bi se postigli bolji rezultati ekstrakcije RNA. Komplet sadrži kolonu za čišćenje DNA koja može lako ukloniti genomsku DNA iz supernatanta i lizata tkiva. Stupac samo s RNA može učinkovito vezati RNA. Komplet može istodobno obraditi velik broj uzoraka.

    Cijeli sustav ne sadrži RNazu, tako da se pročišćena RNA neće razgraditi. Pufer PRW1 i pufer PRW2 mogu osigurati da dobivena RNA ne bude kontaminirana proteinima, DNA, ionima i organskim spojevima.