Komplet za izolaciju RNA biljaka Plus

 • Plant Total RNA Isolation Plus Kit

  Plant Total RNA Isolation Plus Kit

  Komplet koristi rotacijski stupac i formulu koju je razvio Foregene, a koja može učinkovito ekstrahirati visokokvalitetnu i visokokvalitetnu ukupnu RNA iz različitih biljnih tkiva s visokim sadržajem polisaharida ili polifenola. Pruža kolonu za čišćenje DNA koja može lako ukloniti genomsku DNA iz supernatanta i lizata tkiva. Stupac samo s RNA može učinkovito vezati RNA. Komplet može istodobno obraditi velik broj uzoraka.

  Čitav komplet ne sadrži RNazu, tako da se pročišćena RNA neće razgraditi. Pufer PRW1 i pufer PRW2 mogu osigurati da dobivena RNA ne bude kontaminirana proteinima, DNA, ionima i organskim spojevima.

 • Plant Total RNA Isolation Kit Plus

  Komplet za izolaciju RNA biljaka Plus

  Komplet koristi rotacijski stupac i formulu koju je razvio Foregene, a koja može učinkovito ekstrahirati visokokvalitetnu i visokokvalitetnu ukupnu RNA iz različitih biljnih tkiva s visokim sadržajem polisaharida ili polifenola. Pruža kolonu za čišćenje DNA koja može lako ukloniti genomsku DNA iz supernatanta i lizata tkiva. Stupac samo s RNA može učinkovito vezati RNA. Komplet može istodobno obraditi velik broj uzoraka.

  Čitav komplet ne sadrži RNazu, tako da se pročišćena RNA neće razgraditi. Pufer PRW1 i pufer PRW2 mogu osigurati da dobivena RNA ne bude kontaminirana proteinima, DNA, ionima i organskim spojevima.