Komplet za izolaciju biljne DNA

  • Plant DNA Isolation Kit

    Komplet za izolaciju biljne DNA

    Ovaj komplet koristi DNA samo stupac koji može specifično vezati DNA, Foregene proteazu i jedinstveni puferski sustav, koji uvelike pojednostavljuje pročišćavanje biljne genomske DNA. Može se dobiti visokokvalitetna genomska DNA u roku od 30 minuta, čime se izbjegava razgradnja genomske DNA.

    Membrana silikagela koja se koristi samo u DNA koristi se u spin koloni, jedinstveni je novi Foregeneov materijal koji se može učinkovito i specifično vezati za DNA i maksimizirati uklanjanje RNA, nečistoća proteina, iona, polisaharida, polifenola i drugih organskih spojeva.