Komplet za PCR izravnog biljnog lišća

  • Plant leaf Direct PCR kit

    Biljni list Direct PCR komplet

    Ovaj proizvod koristi jedinstveni puferski sustav za liziranje liza biljnog lišća. Lizat se može koristiti kao predložak bez pročišćavanja. Primeri se mogu dodati, a PCR Mix ovog kompleta može se koristiti za pojačavanje.