Komplet za izolaciju virusne RNA

  • Viral RNA Isolation Kit

    Komplet za izolaciju virusne RNA

    Komplet koristi rotacijski stupac i formulu koju je razvio Foregene, a koja učinkovito može izdvojiti virusnu RNA visoke čistoće i visokokvalitetne uzorke kao što su plazma, serum, tjelesna tekućina bez stanica i supernatant stanične kulture. Komplet posebno dodaje Linearni akrilamid, koji može lako uhvatiti male količine RNA iz uzoraka. Stupac samo s RNA može učinkovito vezati RNA. Komplet može istodobno obraditi velik broj uzoraka.

    Čitav komplet ne sadrži RNazu, tako da se pročišćena RNA neće razgraditi. Pufer viRW1 i pufer viRW2 mogu osigurati da dobivena virusna nukleinska kiselina ne sadrži proteine, nukleazu ili druge nečistoće, što se može koristiti izravno za molekularne biološke eksperimente.