Komplet za izolaciju RNA životinja

  • Animal Total RNA Isolation Kit

    Komplet za izolaciju RNA životinja

    Komplet koristi rotacijski stupac i formulu koju je razvio Foregene, a koji učinkovito može izdvojiti visokokvalitetnu i visokokvalitetnu ukupnu RNA iz različitih životinjskih tkiva. Pruža kolonu za čišćenje DNA koja može lako ukloniti genomsku DNA iz supernatanta i lizata tkiva. Stupac samo s RNA može učinkovito vezati RNA. Komplet može istodobno obraditi velik broj uzoraka.

    Cijeli sustav ne sadrži RNazu, tako da se pročišćena RNA neće razgraditi. Pufer RW1 i pufer RW2 mogu osigurati da dobivena RNA ne bude kontaminirana proteinima, DNA, ionima i organskim spojevima.